Wyższe benefity jako sposób na zachowanie równowagi

W ciągu ostatnich lat firmy regularnie podnoszą wydatki na świadczenia pozapłacowe. W 2018 było to wzrost o 8% w porównaniu z rokiem poprzednim. Benefity jako kolejny warunek, zaraz po wysokości zarobków, może przeważyć w podejmowaniu decyzji o zmianie pracy. Co więcej, obecnie benefity przez pracowników postrzegane są jako coś oczywistego. Pracodawcy na szczęście zdają sobie z tego sprawę.

Dodatkowe świadczenia oferują już niemal wszyscy pracodawcy, a dotyczy to nie tylko wybranej grupy, ale w zasadzie pracowników każdego szczebla. Najczęściej oferowane benefity to podstawowy pakiet opieki medycznej, ubezpieczenie grupowe oraz karta sportowa. Stało się to już standardem, powtarzającym się w wielu ogłoszeniach rekrutacyjnych.

Jaką rolę odgrywa work-life balance?

Pojęciem – kluczem związanym ze współczesnym funkcjonowaniem na rynku pracy jest termin work-life balance. To umiejętność zachowania równowagi między sferą pracy zawodowej oraz życia osobistego. Tutaj wkraczamy w bardzo skomplikowany obszar motywowania do wszelkich działań, w tym motywowania do pracy. Jako slogan funkcjonuje przekonanie, że wystarczy lubić to, co się robi. W rzeczywistości nie jest to ani proste, ani oczywiste. Pomimo największych chęci, wiele czynników działa demotywująco na pracownika. Monotonia w pracy, brak perspektyw, poczucie niedocenienia, wrażenie, że utknęło się w martwym punkcie bez możliwości dalszego rozwoju. Satysfakcję daje natomiast spełnienie zawodowe, rozwój osobisty i dobra atmosfera w pracy.

Najczęściej praca i życie osobiste pracowników zazębiają się coraz bardziej, Rozgraniczenie obu tych sfer jest coraz trudniejsze. Z tego powodu niezwykle ważne jest zachowanie równowagi. Nie tylko między czasem, ale także zaangażowaniem, jakie powinno się poświęcać obu tym płaszczyznom życia. Aby work-life balance nie działało jak pozbawiony znaczenia slogan, nie może odnosić się jedynie do proporcji między godzinami pracy i czasem wolnym. Musi sięgać szerszych aspektów – osobistych ambicji i pasji w połączeniu z samorealizacją oraz możliwościami kariery zawodowej. Temu służą programy benefitowe, ale nie takie standardowe, lecz realizowane w wyższych i bardziej długofalowych obszarach.

Dobrze dobrany i wdrożony program benefitowy w firmie pozwala wyróżnić się jej na tle konkurencji i wyjście poza utarte schematy i standardy.

Wyższe benefity – czyli jakie?

Warto przyjrzeć się nowoczesnym benefitom pozapłacowym. Powszechnie i standardowo – oprócz wspomnianych wcześniej pakietów medycznych, ubezpieczeń czy kart sportowych firmy często oferują jeszcze kilka świadczeń. Są to m.in.: bilety do kina, teatru, wyposażanie w nowoczesny sprzęt elektroniczny. Nie należy jednak traktować świadczeń pozapłacowych jako dosłownego programu spełniania wszelkich marzeń pracowników. Nie wszystkie dodatki są niezbędne w kontekście samorozwoju czy pracy zawodowej. Pewien kontekst ma znaczenie dla pracodawcy, więc i benefity powinny mieć z nim związek.

W popularnej kafeterii benefitów możemy trafić na przykład na: kurs szycia lalek, symulator lotów czy kawiarenka snu – określane jako jedne z najciekawszych benefitów na rynku. Dobrze jest znaleźć złoty środek pomiędzy tym, co w programach benefitowych jest już powszechne i schematyczne, a przez to coraz mniej atrakcyjne, a tym, co można odbierać  jako „wyszukane” czy zbyt oderwane od wartości pracodawcy.

Które świadczenia można uznać za wyższe, bardziej wartościowe i dlaczego?

Oryginalną i atrakcyjną formę może mieć bowiem karta sportowa. Najlepiej, nie tylko jako “zwykła wejściówka” na siłownię, basen czy salę gimnastyczną, lecz w bardziej rozbudowanej formie. Wtedy taki benefit ma wyższy charakter, gdyż może zawierać kompleksowy plan zajęć sportowych czy też aktywności fizycznych, indywidualnie dobranych dla konkretnego pracownika, na przykład przez osobistego trenera. Atrakcyjność takiej oferty podnosi jej rozszerzenie – na wskazane przez pracownika osoby towarzyszące czy członków rodziny (np. dzieci). Dodatkową zaletą może być swoboda wyboru różnych dyscyplin, a jest ich naprawdę wiele – od klasyki, czyli siłowni, basenu czy gier zespołowych typu: siatkówka, piłka nożna, po coraz modniejsze ścianki wspinaczkowe, zajęcia jogi sztuk walki, aerobik lub lekcje tańca.

Aby programy benefitowe lepiej spełniały swoją funkcję, powinny nie tylko zaskakiwać szerokością oferty, ale też profesjonalnym połączeniem atrakcyjności i możliwością spełnienia potrzeb pracowników. Na tym polega istota benefitów wyższego rzędu.

Jakie wyższe benefity warto polecać i dlaczego?

Benefity związane z właściwym i zdrowym odżywianiem

Jakże często słyszy się wymówki typu: „nie mam czasu liczyć kalorii…”, „nie jadam regularnie, bo jestem zapracowany…” itd. Fachowe wsparcie dietetyka i opracowanie indywidualnego planu żywieniowego, nawet dla najbardziej zapracowanych, powoduje, że zdrowe odżywianie nie jest drogą przez mękę. Taka współpraca sprawia, że przejście przez cały proces jest łatwiejsze, a wprowadzone zmiany mogą stać się stylem życia. Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, jak ważna dla każdego jest odpowiednia dieta rozumiana jako właściwie zbilansowane i zestawiane posiłki. Wdrożenie planu żywieniowego, który to umożliwia i uwzględniającego także regularność spożywania posiłków, pozwala zapobiegać nadwadze, a także chorobom określanym jako cywilizacyjne, między innymi, cukrzycy, chorobom serca, układu krążenia.

Taki plan powstaje jako efekt indywidualnej wspólnej pracy z dietetykiem, uwzględnia wiek i uwarunkowania zdrowotne, kulinarne upodobania, tak, aby zachować osobiste preferencje i aby wszystko jak najlepiej służyło organizmowi i psychice danej osoby.

Indywidualny plan żywieniowy uwzględnia parametry ciała i jego budowę (wzrost, waga, wiek, wymiary), problemy zdrowotne, wyniki badań lekarskich (morfologię, poziom glukozy, ciśnienie, badania hormonalne itd.). Dietetyk weźmie pod uwagę preferencje żywieniowe konkretnego pracownika, jego dotychczasowe nawyki, tendencje do tycia, podejmowane próby regulowania masy ciała oraz nietolerancje żywieniowe.

Ważny jest rodzaj wykonywanej pracy oraz podejmowane aktywności fizyczne; jest oczywiste, że inne będą potrzeby pracownika fizycznego od tego, który cały dzień pracuje przy komputerze. Dlatego słowo „dieta” jest tu nie do końca precyzyjne, bo kojarzy się z reżimem żywieniowym, ograniczaniem spożywanych produktów. Chodzi natomiast o to, aby pracownik sam nauczył się jak dobierać oraz zestawiać zdrowe i zbilansowane posiłki, indywidualnie ustalił sobie jak często i w jakich ilościach je spożywać z korzyścią dla zdrowia.

To ma być raczej żywieniowa ewolucja, a nie rewolucja! To określa wyższy charakter takiej oferty benefitu, gdyż nie polega tylko na doraźnym wprowadzaniu zmian żywieniowych, aby na przykład jednie schudnąć. Ma w długofalowym działaniu zmieniać na stałe, krok po kroku, nawyki żywieniowe, tak, aby zdrowe odżywianie stało się nie jedynie chwilową odmianą, ale stylem życia.

Coaching – najbardziej indywidualne podejście

Jego istotą jest wykorzystanie już posiadanych zasobów wiedzy i umiejętności oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Indywidualna praca z coachem pozwala rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Zatrudnianie coacha dla pracowników różnego szczebla staje się uznaną normą pozwalającą na tworzenie najbardziej efektywnych organizacji.

Coaching jest nowoczesną często skuteczną metodą doskonalenia kompetencji menedżera w aspekcie zarządzania zespołem, czyli byciem skuteczniejszym przywódcą. Menedżer jest wówczas cennym kapitałem i wskazane jest inwestowanie w jego indywidualny rozwój. Im lepsze przywódcze kompetencje menedżer posiada, tym większe jest prawdopodobieństwo efektywnego realizowania celów przedsiębiorstwa przez zespół pracowników, którymi kieruje kompetentny menedżer.

Najogólniej mówiąc, to proces wydobywania pełnego potencjału osoby poprzez indywidualne sesje. Coach razem z klientem (podopiecznym) szukają najlepszych rozwiązań problemów, czy dylematów oraz umożliwiają rozwój pożądanych kompetencji, dostęp do nowych obszarów wiedzy, czy wreszcie wzrost samoświadomości. Według International Coaching Federation – ICF, coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania. Coache pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym. Coach pomaga poprawiać osiągnięcia i podnosić jakość życia. Jest nauczony słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta. Dąży do wydobycia rozwiązań i strategii z wnętrza klienta.  Wychodzi z założenia, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów. Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania.

EEG Biofeedback

Co warto jeszcze rozważyć, dokonując wyboru wyższych benefitów na miarę współczesnego świata? Kolejna propozycja to trening EEG Biofeedback, polegający na wprowadzaniu w stan zrelaksowania, mającego na celu zmniejszenie poziomu stresu, poprawę pamięci, kontrolę negatywnych emocji oraz poprawę twórczego myślenia. Swego czasu z takich treningów korzystali astronauci NASA, teraz takie urządzenia są dostępne w wielu placówkach w Polsce.

Opiera się na odkryciu, że mózg człowieka może wyuczyć się pożądanego wzorca pracy. W zależności od stanu psychicznego emituje cztery zakresy fal, a najbardziej dobroczynny wpływ ma przewaga fal alfa, występujących przynajmniej dwa razy w ciągu dnia – po przebudzeniu i tuż przed zaśnięciem. Okazuje się, że wtedy nasz umysł (wolny od nadmiaru wrażeń) jest zdolny do twórczej pracy i łatwiej przebiega proces zapamiętywania.

Trening EEG. Biofeedback – nowa skuteczna metoda terapeutyczna, zwiększająca skuteczność funkcjonowania mózgu – ćwiczy umiejętność osiągania tego stanu w dowolnym momencie oraz innych stanów umysłu w zależności od wieku i wytyczonego celu. Jest bardzo bezpieczny, nie jest bowiem formą stymulacji prądowej. Podczas treningu osoba gra w grę komputerową, a kontroluje ją wyłącznie umysłem, bez użycia klawiatury czy myszki, co czyni ją atrakcyjną i przyjemną, stosowaną także u dzieci.

Warte rozważenia są także inne treningi umysłu, które można byłoby zaoferować pracownikom jako benefity wyższego rzędu. Wiadomo bowiem, że człowiek w stanie świadomości wykorzystuje zaledwie znikomy procent możliwości własnego mózgu.

Treningu uważności – Mindfulness

Jednym z bardziej interesujących jest mindfulness, roboczo określany w języku polskim jako trening uważności (ang. przymiotnik mindful – uważający; rzadziej – uważna obecność). Opracowany pod koniec lat 70. przez profesora Jona Kabata Zinna pod nazwą MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction – Trening Redukcji Stresu), był stosowany do leczenia chorób o podłożu nerwowym. Pomimo pewnych zbieżności, nie jest ani techniką relaksacyjną, ani medytacyjna, nie ma także podłoża religijnego, chociaż wywodzi się z buddyzmu.

Na czym polega? W pośpiechu codziennego życia wiele czynności wykonuje się automatycznie, mając umysł zaprzątnięty różnymi, często chaotycznymi myślami. Stąd najczęstsza wątpliwość: Czy zamknęłam drzwi do domu? Bywa i tak, że ludzie, idąc ulicą, są jak wyłączeni – nie zwracają uwagi na otoczenie, a do tego jeszcze nierzadko ze słuchawkami na uszach, zapatrzeni w ekrany smartfonów, stają się ofiarami wypadków komunikacyjnych.

Mindfulness to w jakimś sensie technika powrotu do rzeczywistości, skupienia się na wszystkich czynnościach, obserwowaniu tego, co nas bezpośrednio otacza. Wbrew pozorom, to nie jest proste. Przez krótki czas podtrzymanie takiego stanu świadomości nie sprawia aż takich problemów, lecz po dłuższej chwili myśli samoistnie zaczynają uciekać, a skupianie się na wszystkich możliwych bodźcach okazuje się coraz trudniejsze.

Dzięki treningowi uważności można poradzić sobie z codziennym stresemi negatywnymi emocjami, osiągnąć równowagę emocjonalną, nauczyć się sztuki koncentracji i relaksu, radzić sobie ze stresem, zmniejszać napięcie nerwowe, wypracować w sobie umiejętność uspokajania się, kiedy pojawiają się gniew lub zdenerwowanie. Trening uważności uczy, jak czerpać energię z życia, satysfakcjonować się najprostszymi doznaniami, jakie przynosi ze sobą każda chwila. Długofalowym efektem takich treningów będzie kształtowanie takiej postawy życiowej, która pozwoli funkcjonować w harmonii z innymi ludźmi i ze środowiskiem.

Power Break! Aktywna taneczna rozgrzewka


Beata Stpiczyńska

Mobile Dance Studio

Jaki niespotykany benefit może jeszcze zaproponować pracodawca? Kolejnym innowacyjnym programem wellbeing jest Power Break, czyli aktywna taneczna rozgrzewka. Jak wygląda? Uczestnicy tańczą solo proste kroki z disco samby, tańca towarzyskiego i salsy. Co jest, nie muszą mieć poczucia rytmu, czy doświadczenia tanecznego.


Jakie korzyści może przynieść taniec? Jest ich wcale niemało.
Taniec poprawia jasność myślenia, zapamiętywanie i przyśpiesza naukę. Stymuluje tworzenie się nowych połączeń między komórkami w naszym mózgu, jak i poprawę funkcjonowania neuronów. Badania rezonansem magnetycznym potwierdziły, że podczas tańca wydzielane jest białko BDNF, które odpowiada m.in. za regenerację starych i tworzenie nowych neuronów.

Taniec podnosi energię, daje poczucie szczęścia i redukuje stres poprzez wydzielanie endorfin i dopaminy oraz obniżenie poziomu kortyzolu. W czasie tańca w mózgu uwalniają się endorfiny, substancje chemiczne, których zadaniem jest walka ze stresem. Endorfiny poprawiają nastrój, dodają chęci do życia i wyzwalają naszą energię. Jednocześnie obniża się poziom hormonu stresu – kortyzolu. Dlatego też po wysiłku fizycznym często wchodzimy w stan odprężenia i wszystko wydaje się nam takie proste – jednym słowem czujemy się szczęśliwi.

Co jeszcze może dać pracownikom dwadzieścia minut tańca? Taniec ma charakter terapeutyczny. Terapia tańcem (Dance Movement Therapy) narodziła się w 1942 roku w USA i do dziś jest wykorzystywana min dla poprawy werbalnego porozumiewania się z innymi ludźmi. Taniec w grupie wzmacnia więzi w zespole, umacnia kontakt z innymi, poprawia zdolność do komunikowania się.

Beata Stpiczynska
Mobile Dance Studio

Powyższe rozważania to tylko dygresja w bardzo rozbudowanych obszarach świadczeń pozapłacowych. Te najprostsze stosuje większość polskich firm. Warto jednak w wyborze kierować się wyższymi, bardziej długofalowymi działaniami, ale jednocześnie służącymi samorozwojowi i samodoskonaleniu pracowników.